Joana Pribušauskaitė

2017-02-06 09:59

 

 

 

VU Filologijos fakultetas
Lituanistinių studijų katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 215
El. paštas Joana.Pribušauskaite@flf.vu.lt

 

 

 

JOANOS PRIBUŠAUSKAITĖS mokslinių interesų sritys: lingvodidaktika, kalbų testavimas.

Dalyvavo  projektuose, susijusiuose su lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymusi, mokymu ir vertinimu: Lietuvių kalbos mokymo turinio aprašų rengimas(19952001 m parengti ir išleisti A2, B1 ir B2 lietuvių kalbos mokėjimo turinio aprašai Slenkstis, Aukštuma, Pusiaukelė, atnaujinti 2015 m.); Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra(20062008 m. ES struktūrinių fondų projektas), viena iš valstybinės kalbos mokėjimo testų modelio ir testų pavyzdžių rengėjų, Lingvodidaktikos terminų žodyno, Praktinės lietuvių kalbos gramatikos(išverstos į anglų, rusų k.), Lietuvių kalbos gramatikos su pratimais(vengrų k,.) autorių. Dalyvauja Europos kalbų testuotojų asociacijų (ALTE ir EALTA) susitikimuose ir seminaruose.