Konferencijos ir publikacijos

2017-04-07 05:03

Monografija

VILMA ZUBAITIENĖ, GINTARĖ JUDŽENTYTĖ-ŠINKŪNIENĖ, EGLĖ GUDAVIČIENĖ, LINA PLAUŠINAITYTĖ, SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ. 2020. Studentų darbų fraziškumas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 617 psl.

ISBN 978-609-07-0565-0 (spausdinta knyga)
ISBN 978-609-07-0566-7 (EPUB)
https://doi.org/10.15388/vup-book-0003

Straipsniai

EGLĖ GUDAVIČIENĖ. 2018. Socialinių ir technologijos mokslų bakalauro darbų kalbos ypatybės, Žmogus ir žodis 2018 (1).
Prieiga internete: http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/214/207

SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ. 2018. Humanitarinių ir technologijos mokslų studentų darbų fraziškumas, Lietuvių kalba 12. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/258/193

GINTARĖ JUDŽENTYTĖ-ŠINKŪNIENĖ, VILMA ZUBAITIENĖ. 2018. Lithuanian Academic Phrase Usage in Bachelor’s Thesis of Different Fields of Science. Binaural voice(s) of neigbours: Lithuanian and Polish threads in culture. Wydawnictwo KEW. (spausdinama)

Pranešimai konferencijose

LINA PLAUŠINAITYTĖ. Akademinių frazių vartojimas gamtos ir biomedicinos mokslų studentų bakalauro baigiamuosiuose darbuose. Pranešimas 25-ojoje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“.  2018 m. rugsėjo 27–28 d., Vilniaus universitetas. Pranešimų tezės. 38–39 psl.

EGLĖ GUDAVIČIENĖ, JOANA PRIBUŠAUSKAITĖ. Akademinių tekstų fraziškumas: bendrybės ir skirtybės. Pranešimas 8-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai”. 2018 m. gegužės 3 d., Lietuvos edukologijos universitetas. Pranešimo tezės.

VILMA ZUBAITIENĖ, AGNĖ LISAUSKAITĖ. Mokslo kalbos fraziškumas: veiksmažodinės konstrukcijos ir jų funkcijos. Pranešimas 54-ojoje Arturo Ozolo konferencijoje „Latvijai – 100. Gramatika no Kārļa Mīlenbaha „Teikuma” (1898) līdz mūsdienām”. 2018 m. kovo 15-16 d., Ryga (Latvija).

SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ. Humanitarinių ir technologijos mokslų studentų darbų fraziškumas. Pranešimas 3-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika”. 2017 m. lapkričio 24 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Pranešimo tezės.

GINTARĖ JUDŽENTYTĖ, VILMA ZUBAITIENĖ. Tekstynais paremti akademinių frazių tyrimai: formalioji struktūra ir semantikaPranešimas 24-ojoje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“.  2017 m. rugsėjo 29 d., Lietuvių kalbos institutas. Pranešimų tezės. 9–10 psl.

GINTARĖ JUDŽENTYTĖ, VILMA ZUBAITIENĖ. Noun + noun sequences in Lithuanian: medical and legal discourses. Pranešimas SLE 2017 (The Societas Linguistica Europaea) konferencijoje. 2017 m. rugsėjo 10–14 d., Ciurichas (Šveicarija). Pranešimų tezės. 22–23 psl.

GINTARĖ JUDŽENTYTĖ, VILMA ZUBAITIENĖ. Academic Phrase Usage in Bachelor’s Thesis of Different Field of Science. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „IV International Lithuania Congress“. 2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitetas (Lenkija). Pranešimų tezės. 34–36 psl.

LINA PLAUŠINAITYTĖ, SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ, VILMA ZUBAITIENĖ. Interaktyvusis frazemų sąvadas kaip akademinės kalbos mokymosi priemonė. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose. 2017 m. balandžio 6–7 d. Lietuvos edukologijos universitetas. Pranešimų tezės. 47–48 psl.

Projekto sklaida

LINA PLAUŠINAITYTĖ, JOANA PRIBUŠAUSKAITĖ, SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ, VILMA ZUBAITIENĖ. Akademinių frazių sąvadas: pagalba rašantiems baigiamuosius darbus. Gimtoji kalba 2020 kovas Nr. 3 (633). 9–14 psl. Straipsnis čia.

SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ. Apie atliekamą tyrimą ir kuriamą interaktyvųjį akademinių frazių sąvadą Lietuvos radijo laidoje „Ryto allegro“ (2019-11-20). Klausytis pokalbio nuo 41.33 min.: LRT mediatekos įrašas.

SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ. Schreibt man in verschiedenen Wissenschaften wirklich anders? Hamburgo universitetas (Vokietija). Pranešimas 2019 m. gegužės 8 d.

LINA PLAUŠINAITYTĖ, SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ. Interaktyvusis frazemų sąvadas – pagalba rašant baigiamuosius darbusUniversitas Vilnensis. 2017 m. balandis. 11 psl. Straipsnis čia.

2019/2020 m. m. apginti BA baigiamieji darbai:

KRISTĖ NARAŠKEVIČIŪTĖ. Politikos mokslų bakalauro ir magistro darbų leksinės samplaikos. Darbo vadovė dr. Eglė Gudavičienė.

INDRĖ MATULIANECAITĖ. Lietuvių filologijos bakalauro darbų leksinės samplaikos. Darbo vadovė dr. Eglė Gudavičienė.

2019/2020 m. m. studentų profesinė praktika:

BA Vokiečių filologijos studijų programos 4 kurso studentės ELŽBIETA SADECKAITĖ ir OTILIJA ŠAPOKAITĖ: Vokiškieji akademinių frazių atitikmenys. Praktikos vadovė doc. dr. Skaistė Volungevičienė.