doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė

2017-02-06 09:58

 

VU Filologijos fakultetas
Lietuvių kalbos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 212
El. paštas gintare.judzentyte@gmail.com
Tinklalapis

 

 

GINTARĖ JUDŽENTYTĖ 2010 m. apgynė daktaro disertaciją Latvių kalbos vietos prieveiksmiai: sinchronija ir diachronija, tais pačiais metais už šį darbą gavo Mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų darbų konkurso pagyrimo raštą. Nuo 2009 m. dėsto dabartinės ir senosios lietuvių kalbos dalykus Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Domisi baltistika ir semantika.

Kaip projekto dalyvė dalyvavo įvairiuose projektuose: „Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio tyrimas“ (2011–2013), „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ (2012–2013), „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“ (2014–2015; 2015–2016). 2016 m. vadovavo projektui „23-ioji tarptautinė mokslinė J. Jablonskio konferencija Reikšmė kalboje ir kultūroje“.

2011–2012 Gintarė stažavosi Vokietijos Miunsterio Vestfalijos Vilhelmo universitete (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), kur studijavo semantikos dalykus ir dėstė baltistikos studentams. Ji kasmet dalyvauja Erasmus+ tarptautinės programos veiklose, pagal šią programą jau yra skaičiusi paskaitas Ca’Foscari universitete (Italija), Stokholmo universitete (Švedija), Romos Tre universitete (Italija).

Gintarė skaito pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose. 2014 m. pasirodė jos monografija Bendrinės latvių kalbos vietos prieveiksmių semantinė struktūra, ji taip pat yra monografijos XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (2014) bendraautorė. Yra parengusi straipsnių apie vietos prieveiksmių semantiką ir deiksės raišką baltų kalbose, kartu su bendraautoriais yra publikavusi straipsnių apie XVII a. lietuviškų ir latviškų žodynų santykį.