doc. dr. Vilma Zubaitienė

2017-02-06 09:57

 

VU Filologijos fakultetas
Lietuvių kalbos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 212
El. paštas vilma.zubaitiene@gmail.com
Tinklalapis

 

 

VILMOS ZUBAITIENĖS pagrindinės mokslo sritys yra sinchroninė ir diachroninė leksikografija, leksinė semantika ir leksinė tipologija, akademinis rašymas. Yra paskelbusi monografiją ir dvi studijas, straipsnių iš senųjų žodynų ir gramatikų istorijos, dviejų XVIII a. žodynų kritinius leidimus, skaitmeninių senųjų raštų publikacijų. Aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projektuose, tarptautinėse konferencijose ir tarptautiniuose seminaruose. Yra vykdžiusi tarptautinių projektų su Sankt Peterburgo (Rusija), Bambergo ir Frankfurto prie Maino (Vokietija) universitetais. Už mokslo pasiekimus 2013 metais suteikta VU rektoriaus mokslo premija.

Tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos, „Academia salensis“, Baltistikos studijų draugijos (Vokietija) narė.

Yra parengusi mokomąją knygą Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis. Viena iš elektroninio mokomojo dvikalbio lietuvių–vokiečių kalbų žodyno LiDeW sudarytojų. Leksinės semantikos kurso doktorantams kuruotoja, mokslo šaltinių, leksikos vadovėlių ir mokomųjų priemonių recenzentė, septynių disertacijų (2010–2017 m.), susijusių su leksika ir jos vartosena, gynimo komiteto narė.