dr. Eglė Gudavičienė

2017-02-06 09:58

 

VU Filologijos fakultetas
Lituanistinių studijų katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 215
El. paštas Egle.Gudaviciene@flf.vu.lt

 

 

EGLĖ GUDAVIČIENĖ 2007 metais apgynė disertaciją Lietuvių kalbos direktyvai. Mokslinių interesų sritys: lingvistinė pragmatika, sociolingvistika, semantika, lietuvių kalbos normos teorija ir praktika, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas. Dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose: „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ (2015–2017), „Emigrantų kalbos tyrimas“ (2013) , „Sociolingvistinis žemėlapis: miestai ir miesteliai“ (2010–2012), MIG-KOMM (daugiakalbės tarpkultūrinės verslo komunikacijos Europai projektas, 2009–2011), „Re-Creation“ (finansuotas iš „Grundvig“ partnerystės programos lėšų, 2010–2011), „Negramatinis evidencialumas baltų kalbose: turinys, raiška ir funkcijos“ (2008–2010), „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ (2007–2009), Elektroninė Lietuvių kalbos žargono duomenų bazė (2006–2009).