Apie projektą

2017-02-06 08:00

LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS, TARMIŲ IR KITŲ KALBOS ATMAINŲ FUNKCIONAVIMO IR KAITOS TYRIMŲ
2011–2020 M. PROGRAMOS PROJEKTAS

STUDENTŲ DARBŲ FRAZIŠKUMO TYRIMAI IR INTERAKTYVUSIS FRAZEMŲ SĄVADAS

 

Projektą finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Projekto vadovė docentė dr. Vilma Zubaitienė

Projekto trukmė 2017 m. vasaris2020 m. vasaris

Projekto tikslas – atlikti akademinių frazių vartojimo tyrimą pirmosios studijų pakopos 6 pagrindinių mokslo sričių studentų rašto darbuose, naudojantis specialiai šiam tyrimui sukurtu studentų darbų tekstynu. Planuojama tirti 2010–2016 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose rengtus mokslinius referatus, semestrinius ar kursinius rašto bei baigiamuosius bakalauro darbus. Vykdant projektą bus analizuojamos dažniausiai vartojamos frazės, išskirti jų tipai, aprašyta vartojamų frazių įvairovė arba jos stoka, junginių formų ir tipų variacijos, tiriamas jų dažnumas tam tikros dalykinės srities tekstuose bei atskirose tekstų dalyse. Iš tekstyno atrinktos medžiagos pagrindu ir remiantis atliktais tyrimais rengiamas interaktyvusis atviros prieigos akademinės kalbos frazių (stabiliųjų žodžių junginių ir didesnių frazių) sąvadas, kuris bus naudinga pagalbinė priemonė gimtąja kalba rašantiems įvairių studijų pakopų ir specialybių studentams.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto vadovė doc. dr. Vilma Zubaitienė.