doc. dr. Lina Plaušinaitytė

2017-02-06 09:57

 

VU Filologijos fakultetas
Vokiečių filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 230
El. paštas Lina.Plausinaityte@flf.vu.lt
Tinklalapis

 

 

LINA PLAUŠINAITYTĖ dėsto kalbotyros, retorikos (viešojo kalbėjimo), vokiečių dalykinės kalbos (teisės ir politikos), vertimo raštu, vokiečių fonetikos, bendrąjį leksikografijos kursus. Kelerius metus yra dėsčiusi lietuvių kalbą Miunsterio Universiteto ir organizuotuose intensyviuose lietuvių kalbos kursuose Bonoje (Vokietija).

Lina Plaušinaitytė yra baigusi magistratūros studijas Vokietijos Miunsterio Vestfalijos Vilhelmo universitete (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) ir doktorantūrą VU. Daktaro disertacijos tema Jokūbo Brodovskio žodyno (XVIII a.) leksikografinis metodas.

Pagrindinės mokslo tyrimų sritys yra sinchroninė ir diachroninė dvikalbė leksikografija, metaleksikografija ir žodynų tyrimai, stabiliųjų junginių ir patarlių istoriniai ir šiuolaikiniai tyrimai.

Lina Plaušinaitytė yra paskelbusi straipsnių iš lietuvių dvikalbės istorinės ir šiuolaikinės leksikografijos, dalyvavo rengiant XVIII a. lietuvių kalbos žodynų ir gramatikų kritinius ir dokumentinius leidimus.

Kartu su kolegomis iš VU ir Frankfurto prie Maino universiteto parengė elektroninį mokomąjį dvikalbį lietuvių–vokiečių kalbų žodyną LiDeW, buvo žodyno sudarymo darbo grupės vadovė.

Dalyvauja Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projektuose, skaito pranešimus dvikalbės leksikografijos, istorinės leksikologijos ir paremiologijos temomis tarptautinėse konferencijose. Yra vykdžiusi tarptautinių projektų su Esseno-Duisburgo (Vokietija) ir Frankfurto prie Maino (Vokietija) universitetais.